مشاهده / بستن موضوعات
۶۵ درصد تصادفات برون‌شهری در ٣٠ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد
 به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، سرهنگ نادر رحمانی در تشریح آمار تصادفات سه ماهه نخست سال ۹۶ گفت: در سه ماه اول امسال، ٦٥ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.  وی افزود: ۶۰ درصد تصادفات برون شهری در محورهای اصلی و ۲۶ درصد در محورهای فرعی و ١۴ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است. سرهنگ رحمانی در ادامه با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت: در تصادفات درون شهری سه ماه امسال، ۴۶ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها رخ داده است.