مشاهده / بستن موضوعات
آقایان اگر مهندسی فرهنگی را قبول ندارند مطلب دیگری بنویسند و در شورای عالی فرهنگی مصوبش کنند
به گزارش رسانه تی وی، حجت الاسلام خسرو پناه در خصوص طرح مهندسی فرهنگی گفت: تا جایی که من اطلاع دارم و شورای عالی فرهنگی گفتند مهندسی فرهنگی نوشته شده اما از سوی ریاست شورای فرهنگی به دستگاه ها ابلاغ نشده و در حد مکتوبات است و دستور اجرا پیدا نکرده است.   رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ادامه اداد: اینکه مهندسی فرهنگی لازم است یا نیست به نظر من لازم است و همه کشورها یک مهندسی فرهنگی دارند یعنی هیچ نظام و دولتی طرفدار بیگانه نیست چون اصولا حکومت به عرصه های عمومی توجه می کند که یکی از عرصه های عمومی فرهنگ است همانطور که اقتصاد، ریاست و مسائل حقوقی مسائلی است که در عرصه های عمومی جای می گیرد دولت یک بخش تولیتی داشته باشد البته این بدان معنا نیست که مردم و بخش خصوصی دخالتی در این عرصه ها نداشته باشند؛ در نظام مردم سالاری و دموکراسی نقش مردم هم فعال است اما دولت نسبت به عرصه های عمومی نباید بی تفاوت باشد یک نوع نظام استراتژیک و راهبردی را نسبت به این عرصه ها در نظر بگیرد. وی اظهار داشت: اگر دولتی بگوید کاری به فرهنگ نداریم معنایی ندارد پس وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی را باید تعطیل کنیم وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و علم و فناوری باید تعطیل شود چون همه اینها به حوزه فرهنگی ارتباط پیدا می کند به هر حال یک نظام و دولت باید نسبتش را با موسیقی، سینما، صنایع دستی وعرصه های مختلف هنری مشخص کند در سازمان میراث فرهنگی ریاست جمهوری فعالیت می کند همه این ها کارهای فرهنگی است. حتما باید یک مهندسی فرهنگی و نقشه ای وجود داشته باشد که نظام بداند چه تصمیمی باید گرفته شود برای مثال در کشور در رابطه با موسیقی دیدگاه های مختلفی وجود دارد در جایی کنسرت برگزار می شود و درمکانی دیگر این اتفاق نمی افتند مخالف و موافق وجود دارد. خسرو پناه بیان کرد: در بسیاری از این مباحث که معرکه آراء نزاع های سیاسی هم شده و گاهی اوقات حتی چندین ماه اعضا، روزنامه ها و خبرگزاری ها را به خود مشغول می کند به جای آنکه به امور مهم مردم بپردازند دعواهای بی خاصیت و بی حاصل چند ماه کشور را معطل می کند به دلیل همین است که مهندسی فرهنگی نداریم یا این که مهندسی فرهنگی اجرا نمی شود.به هر حال اگر آقایان مهندسی فرهنگی را قبول ندارند مطلب دیگری بنویسند و در شورای عالی فرهنگی مصوبش کنند این که سندی به نام سند 2030 از طرف یونسکو ظاهر می شود و در کشور ما ابلاغ می شود و  ساعت ها و روزها زمان جامعه را به خود مشغول کرد به دلیل نداشتن مهندسی فرهنگی است که یک مشکل در جامعه هویدا می شودداشتن مهندسی فرهنگی لازم و ضروری است و هر اسمی میخواهند روی آن بگذارند مثلا سلامت فرهنگی یا نظام فرهنگی؛ بر سر واژه ها دعوا نداریم برخی می گویند فرهنگ مهندسی بردار نیست مگر هندسه و امثال این است.   استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: همانطور که نظام حقوقی، نظام سیاسی و اقتصادی داریم نظام فرهنگی هم باید داشته باشیم البته قبل از این که به نظام فرهنگی بپردازیم تئوری فرهنگی باید درجمهوری اسلامی مشخص شود همانطور که تئوری نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاست نظریه ولایت فقیه است تئوری جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ و اقتصاد هم باید مشخص شود همین وضعیت اقتصادی که در کشور می بینید برای نمونه همین موسسات بی در و پیکر مالی که در کشور ما شکل پیدا می کند و جالب این است که هم رئیس قوه قضائیه می گوید خلاف قانون است و نباید شکل بگیرند حتی به عنوان موسسات قرض الحسنه هم که باشد اشکال دارد، یا بانک مرکزی و دولت اشکال می گیرند و نقد می کنند باید تهدیدشان کنند چه کسی باید جلویشان را بگیرند که همه قوا می گویند خلاف قانون شکل گرفته و قانونی نیستند و پول مردم را به تاراج می برند شما باید جلوی آنها را بگیرید. خسروپناه در پایان افزود: ما نه تئوری اقتصادی داریم و نه نظام اقتصادی تعریف شده است به همین وضعیت تئوری فرهنگی و نظام فرهنگی هم نداریم و وقتی نباشد همین معرکه آراء وجود دارد هر کسی اجتهاد و اظهار نظری می کند و متاسفانه کشور را دچار آسیب های اقتصادی و فرهنگی می کند.