مشاهده / بستن موضوعات

هنرمند ایرانی با مجری نیمه عریان دیدار کرد!

به گزارش رسانه تی وی، این تصویر را همسر طالب زاده در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. طالب زاده در این تصویر با تلویزیون مترو غنا گفت و گویی انجام داده است. 1