مشاهده / بستن موضوعات
آیا مسّ آرم جمهوری اسلامی ایران بدون وضو، حرام است؟
به گزارش جام نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: سؤال: آیا مسّ آرم جمهوری اسلامی ایران بدون وضو، حرام است؟
جواب: اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد، اگرچه احوط ترک مس آن بدون طهارت است. شفقنا