مشاهده / بستن موضوعات

فرمانده دفاع مقدسی که مهندس عمران شد!

فرمانده دفاع مقدسی که مهندس عمران شد!
فرمانده دفاع مقدسی که مهندس عمران شد! سعید قاسمی فعال فرهنگی سیاسی ایرانی و از فرماندهان جنگ ایران و عراق است.او دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران است و در دانشگاه شهید رجایی معماری تدریس می‌کند. $f("Filmplayer", "../../Scripts/flowplayer-3.2.7.swf", { clip: { autoPlay: false, autoBuffering: true } }); دانلود