مشاهده / بستن موضوعات
وزرای عضو شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند
به گزارش رسانه تی وی، دولت امروز وزرای منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی را تعیین کرد. براین اساس، وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای عضویت در شورای پول و اعتبار و همچنین وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت برای عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.