مشاهده / بستن موضوعات
امضای تفاهمنامه همکاری سازمان‌های حفاظت محیط زیست و نظام مهندسی کشاورزی
تفاهمنامه همکاری سازمان‌های حفاظت محیط زیست و نظام مهندسی کشاورزی امضا شد. ایجاد زمینه‌های همکاری دوجانبه درخصوص ایجاد هسته‌های زیست محیطی HSE و مدیریت گونه‌های جانوری از مهمترین بخش‌‌‌های این تفاهم‌نامه است. به گزارش رسانه تي وي، در یادداشت تفاهمنامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر نقش و ماموریت دو سازمان در حفاظت و بهسازی محیط زیست و حرکت در جهت توسعه پایدار به ایجاد زمینه اشتغال فارغ‌‌التحصیلان در مشاغل سبز نگاه ویژه‌‌‌ای شده است. ایجاد زمینه‌‌‌های همکاری دوجانبه در خصوص ایجاد هسته‌‌‌های زیست محیطی HSE، مدیریت گونه‌های جانوری، تسهیل در استفاده از فن‌آوری‌‌‌های سازگار با محیط زیست، همکاری درخصوص گسترش کارآفرینی در حوزه گردشگری و... از مهمترین بخش‌های این تفاهمنامه است. به موجب این تفاهم نامه مقرر شد کمیته هماهنگی مشترک دو سازمان جهت تدوین و طراحی برنامه اجرایی تفاهمنامه تشکیل شود.