مشاهده / بستن موضوعات

یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس

یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس
برترین ها: این اشکال مارپیچی عجیب و ماسه ای گاهی در سواحل گرمسیری دیده و یقه های ماسه ای نامیده می شوند به این دلیل که شبیه یقه های بلوز جداشدنی قدیمی هستند. یقه های ماسه ای توسط حلزون های ماه ماده هنگام تخمگذاری ایجاد می شود. حلزون های ماه که با نام صدف گردنبندی هم شناخته می شوند یک نوع حلزون دریایی شکارچی هستند. این حلزون ها به خاطر صدف های نسبتا کروی و اشتیاقشان برای حلزون های دیگر شناخته می شوند. وقتی یک حلزون ماه حلزون دیگری می بینید می خواهد آن را بخورد و پاهای بزرگ خود را دور طعمه خود پیچیده و یااستفاده از زبان و اسیدی که برای نرم کردن صدف ترشح می کند، یک سوراخ روی صدف قربانی خود ایجاد می کند. وقتی سوراخ ایجاد شد، حلزون ماه پیش می رود تا گوشت طعمه اش را مصرف کند. وقتی یک حلزون ماه ماده آماده تخمگذاری می شود، به کف اقیانوس می رود و شروع به جمع کردن دانه های ماسه با پاهایش می کند. سپس بااستفاده از موکوس دانه های شن و ماسه را به هم می چسباند تا یک فرم یقه مانند انعطاف پذیر ایجاد کند. حلزون در وسط یقه ای که ایجاد کرده می خوابد بنابراین حفره وسط آن به اندازه حلزون مادر است. حلزون ماده داخل یقه تخم گذاشته و آن را به طور یکسان در همه جای این ساختار پخش می کند.
   یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس  یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس  یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس  یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس  یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس  یقه های ماسه ای عجیب در اقیانوس