مشاهده / بستن موضوعات

تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎

تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎
خبرگزاری مهر: اسکات کلی، فضانورد آمریکایی، در طول یک سال اقامت خود در ایستگاه فضایی بین المللی تصاویر زیبایی از سطح زمین گرفته است.   تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎  تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎  تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎  تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎  تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎  تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎  تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎  تصاویر فضانورد آمریکایی از زمین‎