مشاهده / بستن موضوعات

رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز

رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز
وبسایت فردا: شرکت دیزنی با ساخت یک ماکت دیدنی، تصویری از پارک «سرزمین جنگ ستارگان» که در سال 2019 در کالیفورنیا و فلوریدا افتتاح خواهد شد را ارائه کرده است. دیزنی اطمینان داده است که این پارک ها بزرگ‌ترین پارک‌های موضوعی هستند که تاکنون ساخته شده اند. در ادامه تصاویری از ماکت سرزمین جنگ ستارگان را می بینید.    رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز  رونمایی از ماکت یک پارک هیجان انگیز