مشاهده / بستن موضوعات

مسابقات بوفالوسواری در تایلند

مسابقات بوفالوسواری در تایلند
وبسایت فرادید: همزمان با زمان برداشت محصول در تالیند مسابقات بوفالو سواری برگزار می شود.

هر سال در چنین روزهایی صدها کشاورز به همراه بوفالوهای خود از سراسر تایلند در استان "چنبوری" این کشور دور هم جمع می شوند تا در مسابقات بوفالو سواری که قدمت آن به 140 سال می رسد شرکت کنند. این مراسم با هدف تجلیل از این حیوانات سخت کوش که نقشی مهم در فعالیت های کشاورزی دارند، برگزار می گردد.    مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند  مسابقات بوفالوسواری در تایلند