مشاهده / بستن موضوعات

فیلم/ آیا مسمومیت با آب امکان دارد؟

فیلم/ آیا مسمومیت با آب امکان دارد؟
رسانه تي وي: آیا باید نگران باشید؟ احتمالا خیر.موارد مسمومیت با آب بسیار نادر است اگرچه در شرایط شدید رخ می دهند. ویدیوی زیر جزئیات بیشتری را برای شما مشخص می کند