مشاهده / بستن موضوعات
نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس گفت: عضويت ايران در كنوانسيون مديريت سوخت‌هاي مصرف شده و پرتوزا با استقلال كشور در تعارض است و محدوديت‌هاي زيادي را در حوزه فعاليت‌هاي هسته‌اي كه در برجام هم نيامده به كشور تحميل مي‌كند. حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ارسال «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا» از سوي دولت به مجلس، گفت: يكي از نكاتي كه در مورد اين لايحه قابل ذكر است اين است كه ما سوخت مصرف‌ شده‌اي در كشور نداريم كه بخواهيم به اين كنوانسيون ملحق شويم. وي ادامه داد: ما در برجام متعهد شده‌ايم كل سوخت مصرف شده در كشور را به خارج از كشور بفرستيم. نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس اظهار داشت: در اين لايحه و اين كنوانسيون تعهداتي پذيرفته شده كه با استقلال ما در تعارض است و باعث سلطه بيگانه بر كشور مي‌شود و تكميل كننده پازل تحريمي و محدود‌سازي جمهوري اسلامي است. حاجي‌دليگاني خاطرنشان كرد: وقتي ما در برجام بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي هسته‌اي‌مان را تعطيل كرديم و طرف مقابل به تعهداتش پايبند نبود چه دليلي دارد كه بار ديگر ما تعهداتي را بپذيريم و اين لايحه خود مي‌تواند در واقع الحاقيه‌اي به برجام باشد. وي افزود: بسياري از فعاليت‌هاي صلح‌آميزي كه در برجام بعد از مدتي مي‌تواند از سر گرفته شود در صورت الحاق به كنوانسيون مديريت پسماند و سوخت‌هاي مصرف شده بار ديگر محدوديت‌هايي را در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ما ايجاد مي‌كند. عضويت در اين كنوانسيون باعث مي‌شود تا آزادي فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور محدود شود و زمينه دخالت بيگانه در امور صلح‌آميز هسته‌اي كشور را فراهم آورد.