مشاهده / بستن موضوعات
عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به حضور مستشاري جمهوري اسلامي در سوريه گفت: ما به درخواست دولت سوريه در اين كشور هستيم و تا زماني كه لازم باشد، آنجا مي‌مانيم. محمدجواد جمالي‌نوبندگاني در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تهديدات رژيم صهيونيستي از طريق كشورهاي اروپايي نسبت به ايران براي حضور در سوريه، گفت: حضور ايران در سوريه حضوري مستشاري بوده و به درخواست دولت اين كشور است كه مخالف هيچ قانون بين‌المللي نيست. نماینده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامي بر همين اساس يادآور شد: اين تهديدات در حالي صورت مي‌گيرد كه بايد از كشورهايي كه به اجبار در سوريه حضور نظامي دارند خواسته شود اين كشور را ترك كنند. وي در ادامه با بيان اينكه به تأييد شخص ترامپ در زمان كارزار انتخاباتي، تنها ايران و روسيه هستند كه به طور واقعي در سوريه عليه داعش مي‌جنگند، عنوان كرد: جمهوري اسلامي ايران از يكپارچگي و تماميت ارضي سوريه دفاع و به ثبات منطقه كمك كرده است اما آنها اين موضوع را تهديدي براي رژيم صهيونيستي مي‌دانند و نمي‌خواهند امنيت اين رژيم به خطر بيفتد. جمالي‌نوبندگاني در ادامه با بيان اينكه بعد از حضور مستشاري ايران در سوريه، دائماً در معرض تهديد بوده و شهداي زيادي هم داده‌ايم، عنوان كرد: فرانسه كه خود را مهد دموكراسي مي‌داند، نقش پليس بد را ايفا مي‌كند و درك صحيحي از جمهوري اسلامي ندارد كه اگر قرار بود با تهديد عقب نشيني كند در شرايط ديگري اين كار را مي‌كرد. عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران تهديدناپذير است و تا وقتي كه احساس كنيم خطر در سوريه برطرف نشده، به درخواست دولت اين كشور حضور خواهيم داشت و شرايط را خودمان و بر مبناي برآوردهاي امنيتي و سياسي تعيين مي‌كنيم كه چه زمان از سوريه خارج شويم.