مشاهده / بستن موضوعات

سید امامی رفت؛ اما دوتابعیتی‌ها هستند

سید امامی رفت؛ اما دوتابعیتی‌ها هستند
به گزارش مشرق،« فرزاد جهان بین»، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شاهد و از دانشجویان سابق دانشگاه امام صادق (ع) درباره ماجرای کاووس سید امامی در کانال شخصی اش نوشت:

 دکتر سید امامی استاد من بودند و حق استادی به گردن من دارند. ایشان دو تابعیتی بودند. ایرانی کانادایی.یا جاسوس بودند و یا در بازی قرار گرفتند که نمی دانستند جاسوسی است. به احتمال قوی دومی است. اما نظام باید تکلیفش را با مدیران دو تابعیتی معلوم کند. معاون سازمان ملی مربوطه که منابع مالی موسسه متبوع مرحوم سید امامی را تامین می کند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی است.آیا ایشان مطلع بوده که چه می کند یا ایشان هم در یک بازی قرار گرفتند.