مشاهده / بستن موضوعات
ظریف و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کویت دیدار کردند
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کویت دیدار و گفتکو کردند.