مشاهده / بستن موضوعات

درخواست ملتمسانه وزیر کشور از روحانی

درخواست ملتمسانه وزیر کشور از روحانی
به گزارش سرویس سیاسی رسانه تی وی، رحمانی فضلی از رئیس جمهور خواست دستور دهد سازمان برنامه و بودجه آمایش سرزمینی را زودتر آماده کند.

وزیر کشور با بیان اینکه موضوع آمایش سرزمینی از مسائل بسیار مهم کشور به شمار می‌رود، گفت: درخواستمان از رئیس جمهور این است که دستور بفرمایید آمایش سرزمینی ظرف یک و نیم سال آینده توسط سازمان برنامه بودجه تهیه و به اتمام برسد. تسنیم