مشاهده / بستن موضوعات

تأثير اغتشاشات اخير بر راهپيمايي 22 بهمن چگونه بود؟

دكتر عبدالله گنجي در كانال تلگرامي خود از رابطه اغتشاشات دي ماه امسال با جشن پيروزي انقلاب در 22 بهمن نوشت: 
بعد از اغتشاشات اخير برخي افراد شناخته شده با ژست دلسوزي كه ايها الناس انقلاب در خطر است كاري بكنيد، به ميدان آمدند. آغاجري، علوي‌تبار و... سخن از نابودي كردند. البته همه گفتند كاري بكنيد اما برخي مشكل را معيشت و اشتغال اما برخي بدون اشاره به موضوع مشخصي، اقدام غيراقتصادي را خواستار شدند. برخي مانند روحاني بدون اينكه ايده‌اي ارائه دهند از شنيدن صداي مردم گفتند و تا رفراندوم پيش رفتند و غرب هم خوشش آمد. اما مردمي كه مشكل و گلايه دارند همان كردند كه رهبري با كليد واژه«تماشايي» از آن ياد كردند و وعده دادند. بررسي كارشناسان نشان مي‌دهد از 415 شهرستان كشور فقط شش شهرستان نسبت به سال قبل رشد جمعيت نداشته‌اند و 409 شهرستان حضور بيشتري از مردم را نسبت به سال گذشته شاهد بوده‌اند. البته در 500 شهر(نه شهرستان) ديگر و هزاران روستا نيز راهپيمايي انجام شده است. آمار برخي استان‌ها و شهر‌ها اينگونه است: (اگر بقيه استان‌ها نيز دريافت شد اينجا قرار خواهد گرفت)تهران 15 درصد رشداراك 100درصد رشدآبادان 20 درصدآذربايجان غربي 30درصدآذربايجان شرقي 20درصدكردستان30درصدمشهد 40درصدقم 30درصداردبيل40درصدهمدان25 درصدكرمان 15درصدكهگيلويه و بويراحمد35درصدكاشان 50درصدشهرهاي شيراز و اهواز همانند سال گذشته بوده‌اند اما در هيچ شهري افت جمعيت نبوده است. اگر اينها مردم حساب مي‌شوند-نه عوامل حكومت -لطفاً همه خود را با آنان تنظيم و به مشكلاتشان هم توجه كنند.