مشاهده / بستن موضوعات

تیراندازی داعشی ها به خودروی خبرنگاران ایرانی

تیراندازی داعشی ها به خودروی خبرنگاران ایرانی
به گزارش رسانه تی وی، گروه خبری سازمان صداوسیما شامل شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما در شهر المیادین ساعتی پیش هدف تک تیراندازان داعش ISIS قرار گرفت. در این تیراندازی خوشبختانه به اعضای گروه خبری سازمان صداوسیما آسیبی نرسید و فقط خودروی آنان، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. ­گروه خبری سازمان صداوسیما برای تهیه گزارش به شهر المیادین رفته بود.