مشاهده / بستن موضوعات
المان های بومی در احداث فرودگاه ها مورد توجه قرار گیرد
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، عباس آخوندی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل، استفاده از المان های بومی می تواند بخشی از جاذبه ها و پتانسیل های فرهنگی هر  استان را نشان داده و موجب تمایز استانها از یکدیگر شود. وی با اشاره به اینکه پروژه ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل پیشرفت محسوسی دارد افزود: با پیشرفت ۹۵ درصدی این پروژه به زودی شاهد افتتاح ا ین پروژه خواهیم بود. وزیر راه و شهرسازی یکی از اولویت های دولت را تسهیل پروژه های نیمه تمام دانست وادامه داد: به ویژه پروژه های با پیشرفت ۸۰ درصد می بایست با اولویت تکمیل شود.