مشاهده / بستن موضوعات
کیفیت هوای دهلران در وضعیت هشدار قرار گرفت
مازیار سلیمان نژاد عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار رسانه تی وی اظهار داشت: توده جدید گرد و غبار از ساعاتی پیش وارد استان شده و بیشتر در شهرستان های جنوبی استان مشاهده می شود.  وی تاکید کرد: هم اکنون دید افقی در دهلران به کمتر از از ۱۰۰۰ متر رسیده که در محدوده وضعیت هشدار است. مدیر کل محیط زیست ایلام یادآور شد: دید افقی در ایلام ۷۰۰۰متر( سالم) است. سلیمان نژاد گفت: در سایر شهرستان ها همچون ایوان:۸۰۰۰متر ( سالم) ، آبدانان ۱۵۰۰متر (ناسالم برای تمام‌ گروه ها) ودره شهر ۴۰۰۰متر (ناسالم برای گروه های حساس) است. وی اضافه کرد: در چرداول نیز میران دید افقی بیش از ۱۰کیلومتر ( پاک) ، سیروان ۸۰۰۰متر (سالم) ، رسانه تی ویان ۴۰۰۰متر (ناسالم‌ برای گروه های حساس) است. وی افزود: با توجه به ورود توده با شی به نظر می رسد کیفیت هوا به شرایط مطلوب باز گردد.