مشاهده / بستن موضوعات

مهاوی سرپرست جدید بخشداری اروندکنار شد

مهاوی سرپرست جدید بخشداری اروندکنار شد
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، مهاوی از نیروهای پیمانی وزارت کشور است که پیشتر به عنوان مشاور امور حقوقی فرمانداری آبادان از سال ۹۴ مشغول فعالیت بوده است.  پیشتر محمد طاهری عهده دار تصدی سرپرستی بخشداری اروندکنار بود. به گفته فرماندار آبادان، طاهری که از نیروهای آموزش و پرورش بود به دلیل مشکل اداری و حقوقی امکان ادامه فعالیت در تصدی سرپرستی بخشداری اروندکنار را نداشت.