مشاهده / بستن موضوعات
دو عضو شورای شهر قوچان به صورت موقت آزاد شدند
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، علی آذری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت بازداشت دو عضو شورای شهر قوچان اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه اعضای شورای شهر و مجریان طرح با یکدیگر صلح کرده و  دو عضو شورا به صورت موقت با قرار تامین آزاد شدند. وی افزود: تحقیقات تکمیلی  در این رابطه ادامه دارد.در هر صورت رفتار اعضای شورای شهر در این موضوع ناپسند بوده که نه تنها فایده ای برای مردم و شهروندان قوچانی نداشته بلکه موجب نارضایتی و ناراحتی آنان نیز شده است. دادستان قوچان تصریح کرد: اینگونه رفتار خشونت آمیز و نزاع دسته جمعی که باعث زخمی شدن افراد می شود تاثیر منفی برای مردم خوب و با فرهنگ قوچانی دارد و مردم انتظار دارند کسانی را که به عنوان منتخب به شورا می فرستند در اعمال و رفتار خود دقت کنند  نه این که بخواهند با نزاع ،درگیری ، فحاشی و توهین به سراغ دیگران بروند.