مشاهده / بستن موضوعات
حفظ جنگل ها نقش مهمی در مقابله با آلودگی ذرات معلق دارد
شهرام احمدی در گفت و گو با خبرنگار رسانه تی وی با اشاره به اینکه حفظ جنگل های چهارمحال  وبختیاری نقش مهمی در مقابله با آلودگی ذرات معلق  و گرد و غبار دارد، اظهار داشت: باید در مسیر حفظ و احیای جنگل های پیش برویم تا بتوانیم کیفیت هوا را ارتقا دهیم. وی عنوان کرد: هر هکتار جنگل بیش از ۶۰ تن گرد و غبار را جذب می کند. مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استان چهارمحال وبختیاری  نیز یکی از استان تحت تاثیر قرار گرفته ذرات معلق است، عنوان کرد: گرد و غبار کشور عراق در بیشتر مواقع وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود اما شدت آلودگی این ذرات معلق کمتر از استان های مرزی کشور است. وی ادامه داد: حفظ محیط زیست با مشارکت مردم ایجاد می شود.