مشاهده / بستن موضوعات
طرح های آبخیزداری در چهارمحال وبختیاری اجرا می شود
علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار رسانه تی وی با اشاره به اینکه طرح های آبخیزداری در چهارمحال وبختیاری اجرا می شود، اظهار داشت: این طرح ها در راستای حفظ منابع آب و تقویت سفره های آب های زیرزمینی اجرا می شود. وی عنوان کرد: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری از مهمترین اقداماتی است که می تواند منابع آب زیرزمینی را تقویت کند. وی گفت: جلوگیری از خروج آب های جاری از منطقه و ذخیزه سازی آنها در منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی استان دارد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: خشکسالی در چهارمحال و بختیاری به سال نهم وارد شده است.