مشاهده / بستن موضوعات
۷۵ هزار نفر در قروه از خدمات بیمه ای بهره مند هستند
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، محمد توفیق حسن پور بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست فرماندار شهرستان قروه به مناسبت هفته تأمین اجتماعی از تحت پوشش بودن حدود ۷۵ هزار نفر با احتساب مقرری بیمه بیکاری و افراد تحت تکفل در سطح شهرستان قروه خبر داد. به گفته وی از این تعداد افراد تحت پوشش حدود ۲۱ هزار نفر بیمه شده اصلی و مستمری بگیر سه گانه هستند که زیر چتر حمایتی خدمات بیمه ای قرار دارند.   حسن پور با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۶۳۲ کارفرما و ۵۵۹ پیمانکار در تعامل با اداره تأمین اجتماعی قروه هستند، تعداد کارگاه های فعال را هزار و ۶۳۲، کارگاه های نیمه فعال را دو هزار و ۶۰۵ و کارگاه های راکد را دو هزار و ۶۹۸ مورد دانست. وی با اشاره به تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی، از تحت پوشش بودن تعداد ۷ هزار و ۸۲۵ نفر بیمه شده اجباری، ۴۶۰ نفر بیمه شده اختیاری، ۲ هزار و ۵۹  نفر بیمه شده مشاغل آزاد، هزار و ۹۹۲ نفر بیمه شده قالیبافی، ۳ هزار و ۵۱  نفر بیمه شده در قالب رانندگان درون و برون شهری، ۶۱ نفر بیمه شده باربران، ۳ هزار و ۹۰ نفر بیمه شده کارگران ساختمانی، ۵۱ نفر بیمه شده طرح خادمان مساجد در سطح شهرستان قروه خبر داد. حسن پور با بیان اینکه ۲ هزار و ۶۶۰  نفر بیمه شده مستمری بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۴۵۰ نفر بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده می باشند و ۲۱۰ نفر نیز تحت پوشش برای دریافتی بیمه بیکاری هستند. رئیس تأمین اجتماعی قروه با بیان اینکه به دنبال استقبال همه اقشار مختلف مردم جهت استفاده از خدمات بیمه ای هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر ۵  هزار و ۸۰ دفترچه درمانی برای بیمه شدگان در سطح شهرستان صادر شده است. حسن پور در ادامه میزان مبلغ پرداختی در سه ماهه اول سال جاری را ۸ میلیارد تومان دانست و به گفته وی این مبلغ در سال گذشته ۳۱ میلیارد تومان بوده است.