مشاهده / بستن موضوعات

«سرآمد» سی و هشتم منتشر شد 

«سرآمد» سی و هشتم منتشر شد 
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سی و هشتمین شماره ماهنامه «سرآمد» که ویژه مردادماه سال جاری منتشر شده، با نگاهی جدی به موضوع توازن توسعه و پیشرفت در کشور، نظر انداخته است. پرویز کرمی سردبیر ماهنامه «سرآمد» در سرمقاله خود در ضرورت به کارگیری توامان تدبیر و خلاقیت، نکته هایی مطرح کرده است که می تواند باب مباحث آشکار اما مسکوت را باز کند. او در بخشی از یادداشت اش نوشته است: آنچه از تجربه موفق هسته ای، نانو، بایو یا هوافضا حاصل کرده ایم، به ما می فهماند که هر کجا متمرکز شده ایم، دقیق و درست و معقول روی آن سرمایه گذاری کرده ایم، برایش پشتوانه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی فراهم آورده ایم، بعد از مدت کوتاهی نتیجه گرفته ایم و به توفیق رسیده ایم. معنی این حرف این است که مقدمات فراهم است، نیروی انسانی متعهد خلاق و دانشمند و کاری وجود دارد، بستر رشد آماده است، فقط لازم است که متمرکز شویم و سرمایه گذاری کنیم و ضرورت آن رابه جان درک کنیم. سی و هشتمین ماهنامه «سرآمد» ویژه مردادماه ۱۳۹۶ و به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در ۱۳۲ صفحه به چاپ رسیده است.