مشاهده / بستن موضوعات

فیلم طوفان خورشیدی را ببینید

فیلم طوفان خورشیدی را ببینید
 به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، دانشمندان موفق شده اند لحظه جدا شدن شعله خورشید از بدنه ستاره را فیلمبرداری کنند. این درحالی است که سهمگین ترین طوفان های خورشیدی در ۱۲ سال گذشته در حال وقوع است و کارشناسان درباره تاثیرات آن بر سیستم های مخابراتی و شبکه های برق بخش هایی از زمین هشدار داده اند.   تلسکوپ « wedish Solar » در لاپالما این صحنه را ثبت کرده است. انرژی چنین شعله ای معادل یک میلیارد بمب هیدروژنی است.