مشاهده / بستن موضوعات

دختران دبیرستانی ربات شعله افکن ساختند

دختران دبیرستانی ربات شعله افکن ساختند
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، گروهی از دانش آموزان دختر دبیرستانی در انگلیس یک ربات ساخته اند که شعله پرتاب می کند.