مشاهده / بستن موضوعات

گجتی که جایگزین حشره کش است

گجتی که جایگزین حشره کش است
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، دستگاهی به نام Radius  ساخته شده که با کمک امواج گرما پشه و حشرات موذی را دور می کند. این امواج در حقیقت نوعی ماده دفع کننده پشه ها را منتشر می کند که از گل ها به دست می آید. این شرکت ادعا می کند ماده مذکور کاملا طبیعی است وروی پوست یا تنفس فرد تاثیر نمی گذارد.