مشاهده / بستن موضوعات
توسعه سرمایه گذاری روی طرح های فناورانه در کشور
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، سورنا ستاری در دومین نشست مخترعان منتخب بازار دارای فکری با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: امروز ضروری است که اخترعات محققان کشور به مرحله فروش برسند که یکی از این روش ها برای ورود ایده ها به بازار برگزاری بازار دارایی فکری است. وی با بیان اینکه در ابتدا با برگزاری بازار دارای فکری موافق نبودم، گفت: اما این روش از ۴ سال گذشته طوری برگزار شده که تاکنون ۲۹ اختراع از آن به مرحله فروش رسیده اند. ستاری افزود: بازار دارایی فکری همانند موضوعاتی مانند استارت آپ ها، سرمایه گذاری های خطرپذیر و ایجاد محیط های کسب و کار در ۴ سال گذشته مطرح نبوده اند اما اکنون این موضوعات توسعه یافته است. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این اتفاق خوبی است که می تواند منجر به تبدیل ایده به محصول شود. وی با تاکید بر اینکه این امر توسعه خوبی در ۴ سال اخیر داشته است گفت: یکی از روش های اصلی تجاری سازی، سرمایه گذاری است؛ باید به جای اعطای وام به محققان به سمت روش های سرمایه گذاری روی بیاوریم. به گفته ستاری وام دادن در حوزه تولید محصولات دانش بنیان به معنای تعهد دادن به موضوعی است که اطمینان از نتیجه آن وجود ندارد. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: این امر در اولویت های کاری معاون علمی قرار دارد که در این راستا با سازمان بورس همکاری هایی داشته است.