مشاهده / بستن موضوعات

آغاز حسابرسي مستقل از دانشگاه‌آزاد در تمام واحدها

سرپرست دانشگاه‌آزاد در بخشنامه‌اي به تمام معاونان، رؤساي مراكز، مديران‌كل سازمان مركزي و رؤساي واحدهاي دانشگاه‌آزاد در سراسر كشور تأكيد كرد: تمام حوزه‌هاي دانشگاه نسبت به در اختيار قرار دادن اسناد مالي مورد نياز براي حسابرسي مستقل، همكاري و تعامل لازم را با مؤسسه حسابرسي «مفيد راهبر» داشته باشند.  علي‌محمد نوريان در جلسه هيئت رئيسه دانشگاه آزاد كه با دعوت تعدادي از مديران مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر برگزار شد، با اشاره به صدور بخشنامه مهم حسابرسي مستقل از دانشگاه آزاد خطاب به تمام معاونان، رؤساي مراكز، مديران ‌كل سازمان مركزي و رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد در سراسر كشور گفت: خانواده بزرگ دانشگاه آزاد ضمن استقبال از حسابرسي مستقل انتظار دارد مؤسسه مفيد راهبر با سرعت بيشتري اين حسابرسي را از واحدهاي مختلف دانشگاه انجام دهد تا ان‌شاءالله پس از آن ضمن حاكم شدن شفافيت و روشن‌شدن عملكرد مالي مديران در دوره‌هاي مختلف دانشگاه، ساختارهاي مالي نيز براي شفافيت بيشتر اصلاح شوند.
وي گفت: در بخشي از اين بخشنامه آمده است: با عنايت به مصوبه مورخه 3/2/1396 هيئت‌امنا ضمن مرعي داشتن ماده 39 از فصل هفتم آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه، بدين‌وسيله مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر براي حسابرسي مستقل از حوزه‌هاي مختلف سازمان مركزي، واحدها و مراكز آموزشي و سازمان سماء دانشگاه براي صورت‌هاي مالي سال 1395 و ساير بررسي‌هاي لازم و مرتبط در سال‌هاي گذشته، تعيين و معرفي مي‌شود. بنابراين مقتضي است تمام حوزه‌هاي اخير‌الذكر نسبت به در اختيار قرار دادن اسناد مالي مورد نياز، همكاري و تعامل لازم را با مؤسسه فوق الذكر مبذول كنند.  نوريان افزود: ما هر چه سريع‌تر بايد ساختارهاي مالي دانشگاه را براساس اصول حسابرسي حرفه‌اي ساماندهي كنيم و شفافيت مالي را سرلوحه تمام فعاليت‌هاي خود قرار دهيم.
سرپرست دانشگاه آزاد با برشمردن سوابق مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر گفت: هر چه زودتر بايد گزارش وضعيت‌مالي دانشگاه، توسط رئيس محترم هيئت مؤسس و هيئت‌امنا خدمت مقام معظم رهبري و در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ارائه شود.
همچنين در اين جلسه هوشنگ نادريان مدير عامل مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر ضمن قدرداني از اهتمام مسئولان دانشگاه‌آزاد نسبت به حسابرسي مستقل گفت: حسابرسي مستقل صيانت از مديريت اجرايي دانشگاه در حال و گذشته است.  وي با اشاره به سوابق اين مؤسسه افزود: مؤسسه مفيد راهبر اولين مؤسسه طبق اعلام جامعه حسابرسان رسمي كشور و مؤسسه معتمد بورس است.  گفتني است، در اين جلسه اعضاي هيئت ‌رئيسه دانشگاه ضمن استقبال از حسابرسي مستقل توسط مؤسسه مفيد راهبر اعلام آمادگي كردند؛ تمام تعاملات و همكاري‌هاي لازم در اين‌خصوص را با حسابرسان مستقل داشته باشند.