مشاهده / بستن موضوعات

نان سنگک چراغ خاموش درحال گران شدن است

 نان سنگک چراغ خاموش درحال گران شدن است
به تازگی نانوایی‌های سنگکی با زدن یک تابلوی سادۀ "در این نانوایی نان با نرخ آرد آزاد عرضه می‌شود" بر بالای مغازه خود، به ناگهان قیمت نان ساده را از ٨٠٠ تومان به ١٣٠٠ تومان افزایش داده‌اند و این روند چند روزی است سرعت بیشتری به خود گرفته است. خبرنگار رسانه تی وی در گفتگو با این نانوایی‌ها متوجه شد این شیوه، همان شیوۀ "گران کردن چراغ خاموش" قدیمی است که اگر صدای کسی در آمد گفته می‌شود نانوایان خودسرانه گران کرده‌اند و با گرانفروشان برخورد خواهد شد اما هیچ اتفاقی هم در عمل نخواهد افتاد و اگر هم کسی صدایش در نیامد که بی‌سروصدا نرخ کالا به نرخ مطلوب دولت در آمده است! یکی از نانوایان سنگکی که روز گذشته به ناگهان قیمت را به ١٣٠٠ تومان افزایش داد در گفتگو با خبرنگار رسانه تی وی گفت: مدت‌ها است اتحادیه به ما دستور داده است با زدن تابلوی "نانوایی آزادپز" قیمت را افزایش دهیم ولی ما گوش نکردیم تا این که خودشان آمدند و تابلو را زدند و از امروز هم هر کیسه آرد ٣٢ هزار تومانی را با ما ٦٠ هزار تومان حساب کردند!