مشاهده / بستن موضوعات

شاه ایرانی که ۸۵ زن و ۲۷ فرزند داشت! +عکس

 شاه ایرانی که ۸۵ زن و ۲۷ فرزند داشت! +عکس
به گزارش رسانه تی وی، ناصرالدین شاه روزی که کشته شد ۸۵ زن داشت. هر یک از زنان بزرگ یک دستگاه عمارت و حیاط در اختیار داشتند. زنهای دیگر به تفاوت از یک تا سه اطاق داشتند ناصرالدین شاه را بر رویهم ۲۷ فرزند بود. ناصرالدین_شاه