مشاهده / بستن موضوعات

انتقادات درباره عدم به کارگیری زنان را می پذیرم

انتقادات درباره عدم به کارگیری زنان را می پذیرم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری رسانه تی وی،  نجفى شهردار تهران یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی گفت: در روزهای اخیر انتقادات درباره انتصابات اخیرم، بخصوص درباره عدم به کارگیری زنان مطرح شده که آن‌ها را می‌پذیرم. اوادامه داد:  به قول خودم درباره توانمندسازی مدیریتی زنان در شهرداری متعهدم. شهردار تهران همچنین وعده داد:در پایان دوره چهارساله حداقل ۳۰ درصد مدیریت در شهرداری تهران از زنان باشند. نجفی افزود: انتصابات در شهرداری یک روند اداری دارد و در انتصابات جدید در روزهای آینده به شرط رسیدن پاسخ استعلام‌ها شاهد حضور زنان در مناصب مدیریتی خواهید بود. به گفته ی اودر حال شناسایی زنان توانمند و متخصص برای مناصب مدیریتی در تهران هستیم.