مشاهده / بستن موضوعات
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد
به گزارش ایسنا،  نماینده پیشین مجلس و عضو سابق شورای شهر تهران با حکم محمدعلی نجفی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شد. متن حکم انتصاب به شرح زیر است: انتهای پیام