مشاهده / بستن موضوعات

تحت هيچ شرايطي به پرندگان وحشي دست نزنيد!

رئيس محيط‌زيست شهر تهران گفت: تحت هيچ شرايطي به پرندگان به ويژه پرندگان وحشي دست نزنيد؛ چراكه ممكن است به علت تماس با پرندگان به بيماري آنفلوآنزا مبتلا شويد. محمد‌حسين بازگير با اشاره به تلف شدن چند پرنده مهاجر در درياچه شهداي خليج‌فارس اظهار كرد: طي هفته گذشته با گشت و پايش‌هاي انجام شده در اطراف درياچه شهداي خليج‌فارس لاشه چند پرنده مهاجر مشاهده و به سازمان مركزي دامپزشكي منتقل شدند و بعد از بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد كه يكي از پرنده‌ها به بيماري آنفلوآنزاي فوق‌حاد مبتلا شده بود. وي افزود: مأموران سازمان محيط‌زيست به‌منظور پيشگيري از شيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق‌حاد در ميان پرندگان، گشت‌ها و پايش‌هاي خود را در اطراف رودخانه‌ها به ويژه در محدوده كن و درياچه ورزشگاه آزادي انجام مي‌دهند. بازگير گفت: از شهروندان مي‌خواهيم كه تحت هيچ شرايطي به پرندگان به ويژه پرندگان وحشي دست نزنند؛ چراكه ممكن است به علت تماس آنها با پرندگان به بيماري آنفلوآنزا مبتلا شوند، لذا بايد اصول بهداشتي را رعايت كنند. رئيس محيط‌زيست شهر تهران افزود: قانون‌هاي موجود در مورد صيد، شكار و پيشگيري را مورد‌توجه قرار مي‌دهيم و همچنين با مراكز فروش پرندگان مهاجر نيز هماهنگي صورت گرفته كه در صورت مشاهده اين نوع بيماري به مراكز دامپزشكي و سازمان محيط‌زيست اطلاع دهند. رئيس محيط‌زيست شهر تهران تصريح كرد: شيوع آنفلوآنزاي فوق‌حاد پرندگان فراتر از شهر تهران است و يك پرنده مهاجر از 10 استان ممكن است رد شود و چند استان را درگير اين بيماري كند.