مشاهده / بستن موضوعات

تلفن همراه نظام تربيتي جامعه را برهم‌ زده است

مجيد قدمي با اشاره به اهميت پژوهش و پژوهش‌محوري در آموزش‌و‌پرورش اظهار داشت: با اين رويكرد، مدرسه تبديل به كارخانه فكر شده و ديگر منفعل نيست، بلكه مدرسه سازمان پژوهنده و يادگيرنده است، ضمن اينكه با داشتن اين نگاه باعث اثربخشي بيشتر معلمان مي‌شود. وي با اشاره به حذف آزمون مدارس تيزهوشان گفت: اين آزمون تست هوشي نبود، بلكه تست پيشرفت تحصيلي بود و باعث ايجاد اضطراب در دانش‌آموزان مي‌شد، در‌حالي‌كه در كشورهاي ديگر دانش‌آموزان را جدا نمي‌كنند، بلكه به سمت غني‌سازي دانش‌آموزان در نظام آموزشي پيش مي‌روند.  قدمي با اشاره به آسيب‌هاي استفاده از تكنولوژي و موبايل در جامعه خاطرنشان كرد: تلفن همراه نظام تربيتي جامعه را برهم زده است و بايد براي استفاده از اين تكنولوژي فكري كنيم.