مشاهده / بستن موضوعات

درخواست ديه از بيت المال براي مرد طلافروش

به گزارش خبرنگار ما، اوايل اسفندماه سال 94 مأموران پليس از قتل مرد طلافروشي در حوالي خيابان ستارخان با خبر و راهي محل شدند. بررسي‌ها نشان داد لحظاتي قبل دو مرد مسلح وارد مغازه طلافروشي شده و پس از قتل صاحب طلافروشي بيش از 4‌كيلو طلا سرقت كرده و از محل گريخته‌اند.  پسر مقتول گفت: لحظه حادثه پدرم مغازه همسايه بود كه دو سارق مسلح كه ماسك آلودگي هوا به صورت داشتند وارد مغازه شدن و چند تير به سقف مغازه شليك كردند. پدرم با شنيدن صداي تير به مغازه آمد كه سارقان او را هدف قرار دادند و به قتل رساندند.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران دريافتند كه دو سارق مسلح همان روز به مشتري طلافروشي در غرب تهران حمله كرده و پس از سرقت 8‌ميليون تومان وي را به قتل رسانده‌اند. بررسي‌هاي تخصصي مأموران نشان داد سارقان مسلح نقابدار دو تبهكار حرفه‌اي هستند كه به چند بانك در سال‌هاي 93 و 94 دستبرد زده و گريخته‌اند. در حالي كه دوسارق هيچ رد پايي از خود به‌جا نگذاشته بودند چندي قبل چهره ثبت شده آنها در دوربين‌هاي محل حادثه براي شناسايي به دستور قاضي پرونده منتشر شد، اما پس از آن هم مأموران موفق به شناسايي و دستگيري دو تبهكار نشدند. چند روز قبل اعضاي خانواده مرد طلافروش به دادسراي امور جنايي آمدند و براي مقتول از بيت‌المال درخواست ديه كردند. بدين ترتيب درخواست اولياي‌دم براي بررسي به دادگاه كيفري فرستاده شد.