مشاهده / بستن موضوعات
5 لحظه به یاد ماندنی مانوئل نویر در تقابل های بایرن مونیخ-شالکه
کلیپ ورزشی ؛ 5 لحظه به یاد ماندنی مانوئل نویر در تقابل های بایرن مونیخ-شالکه $f("Filmplayer", "../../Scripts/flowplayer-3.2.7.swf", { clip: { autoPlay: false, autoBuffering: true } }); دانلود